Sprekers

dr. Piet Stam

Piet-StamPiet is partner bij Equalis. Hij is gepromoveerd op het onderwerp risicoverevening, heeft namens een grote zorgverzekeraar meer dan 10 jaar deelgenomen aan de WOR en heeft bovendien veel praktische en beleidsmatige ervaring met dit onderwerp. Vanuit Equalis heeft Piet diverse opdrachten op het gebied van de risicoverevening voor het Ministerie van VWS, ZN en zorgverzekeraars uitgevoerd, zowel wat betreft de Zvw als de AWBZ. Hij is lid van het internationale Risk Adjustment Network en gastdocent risicoverevening bij de VU. 

Piet is opgeleid tot econometrist en gepromoveerd in de gezondheidseconomie op het onderwerp risicoverevening. In zijn proefschrift heeft hij de vraag beantwoord in hoeverre het risicovereveningsmodel daadwerkelijk compenseert voor gezondheidsverschillen. Piet is een expert op het gebied van datamodellering en op thema’s als de risicoverevening en kwaliteitsmetingen. Bij een grote zorgverzekeraar heeft hij zich naast risicoverevening ook bezig gehouden met contractinnovatie. Hij wordt gedreven door continu op zoek te gaan naar nieuwe en innovatieve methodes en technieken in de gezondheidseconomie.

dr. Suzanne van Veen

Suzanne-van-veen

Suzanne is manager en gezondheidseconoom bij PwC. Zij is gepromoveerd op risicovereveningssystemen op zorgverzekeringsmarkten, met een focus op het evalueren en ontwikkelen van de riscoverevening. Zij is lid van het internationale wetenschappelijke netwerk ‘Risk Adjustment Network’ en neemt al vele jaren deel aan de WOR, om een bijdrage te leveren aan de werking en ontwikkeling van de risicoverevening in Nederland (en internationaal). Bovendien heeft zij al veel ervaring met dit onderwerp in de praktijk en vanuit een beleidsperspectief, onder andere door het Ministerie van VWS en zorgverzekeraars te adviseren over deze vraagstukken. 

Suzanne’s expertise is de inrichting en werking van het zorgverzekeringsstelsel, de inrichting van de gezondheidszorg, en de financiering en bekostiging van de Zvw (inclusief farmacie/ dure geneesmiddelen/ curatieve zorg/ GGZ). Bij PwC geeft zij brede advisering richting zorgverzekeraars, ziekenhuizen of andere zorgaanbieders en de overheid (Ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland). Hierbij ligt de focus op Health Analytics (en toepassingen), dan wel in combinatie met beleid en strategie vraagstukken. Tijdens haar proefschrift heeft zij innovatieve, geavanceerde data-analyse technieken toegepast binnen de context van de risicoverevening, wat heeft geresulteerd in een publicatie in een vooraanstaand internationaal tijdschrift. Dit werk was de start van haar zoektocht en ambitie om nieuwe data-analyse technieken toe te passen/ verder te ontwikkelen, en door middel hiervan de inrichting en werking van ons zorgverzekeringsstelsel te verbeteren en betaalbaarheid en solidariteit te borgen. 

drs. Barry Egberts

Barry-EgbertsBarry is partner bij Equalis. Hij is econoom en heeft daarnaast de master of management & organisation bij Tias afgerond.  Na 6 jaar in de telecom te hebben gewerkt als finance manager heeft hij de overstap gemaakt naar Achmea Zorg (Agis en Zilveren Kruis). Barry heeft 14 jaar bij Achmea meerdere rollen vervuld, waarbij hij vanaf 2006  o.a. verantwoordelijk werd voor business intelligence, een vakgebied wat door de vele vraag en aandacht voor data en transparantie in de zorg(verzekeringen) steeds belangrijker is geworden. Daarna heeft Barry het Expertisecentrum voor Agis opgezet en vervolgens als senior manager het Kenniscentrum voor Achmea Zorg (later Zilveren Kruis) waar hij verantwoordelijk was voor (big) data analytics, business intelligence en consultancy. Op 1 februari 2017 heeft hij de overstap naar Equalis gemaakt om zijn expertise breder voor de gezondheidszorg te kunnen inzetten. Sinds begin 2017 heeft Barry meerdere opdrachtgevers in het sociale domein en zorgverzekeraars geadviseerd en begeleid in de ontwikkeling naar een ‘data gedreven’ organisatie.

dr. Lieke Boonen

Lieke-BoonenLieke is partner bij Equalis. Lieke is gepromoveerd in ‘Health Economics’ aan de Erasmus Universiteit. Voorafgaand aan haar promotie heeft ze de master ‘International Economics and Finance’ aan de Universiteit van Tilburg voltooid, evenals de master Health Economics aan de Erasmus universiteit. Na afronding van haar promotie is ze in 2009 gestart als strategy consultant bij SiRM, waar ze o.a. aan opdrachten op gebied van kwaliteit van zorg en de risicoverevening succesvol heeft gewerkt. Na 4 jaar heeft Lieke de overstap gemaakt naar CZ in de rol van project- en programma manager. Hier heeft ze gewerkt aan onder meer het implementeren van value based health care binnen de zorginkoop bij CZ en heeft ze diverse andere projecten op het gebied van kwaliteit van zorg begeleid. Begin 2017 heeft zij de overstap gemaakt naar Equalis waar zij projecten heeft uitgevoerd op gebied van de risicoverevening, het beschikbaar maken van uitkomstinformatie (bijv. ICHOM) en het verbeteren van de informatievoorziening voor zorginkoop (zowel voor zorgverzekeraars als gemeenten).

drs. Johan Visser

Johan-VisserJohan is senior consultant bij Equalis en expert op gebied van verdeelmodellen en de risicoverevening. Johan is econometrist en gezondheidseconoom. Reeds vanaf 2001 doet hij onderzoek naar het Nederlandse zorgstelsel. In eerste instantie bij Prismant, waar hij onder andere onderzoek deed naar het risicoverveningsmodel. In 2006 is hij overgestapt naar de Nederlandse zorgautoriteit. Daar heeft hij in eerste instantie gewekt aan de bekostiging van de ziekenhuizen en GGZ-instellingen. Later was hij programmamanager monitoring en datakwaliteit. In die functie was hij verantwoordelijk voor het vraagstuk over welke informatie de NZa zou moeten beschikken om haar regulerings- en toezichtstaken goed uit te voeren. In 2011 is hij overgestapt naar Equalis. Bij Equalis heeft Johan  onder andere verschillende onderzoeken in opdracht van het Ministerie van VWS naar de mogelijkheden voor verbetering van het risicovereveningsmodel uitgevoerd. Tevens heeft Johan verschillende gemeenten ondersteund bij het verbeteren van hun informatievoorziening voor de zorginkoop en onderzoek op de (juiste) werking en samenhang van de verdeelmodellen in het sociaal domein.

dr. Xander Koolman

Xander-KoolmanXander is associate partner bij Equalis sinds 2008 en directeur van het Talma zorgprogramma dat deel uitmaakt van het interfactultaire Talma instituut verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij is algemeen econoom en gepromoveerd in gezondheidseconomie aan de Erasmus Universiteit. Tijdens zijn promotie was Xander gedurende drie jaar verbonden aan de Department of Economics van University of York, een toonaangevende groep gezondheidseconomen. Daarna heeft Xander een opleiding gevolgd aan de Harvard School of Public Health, waar hij in 2007 visiting researcher was. Het Talma Zorgprogramma wordt gefinancierd door zorgaanbieders en verzekeraars.  

Naast onderzoek heeft Xander veel les gegeven in gezondheidseconomie en gezondheidseconometrie. In 2008 leverde hem dat de prijs docent van het jaar op. Xander is uitverkoren voor het Harkness fellowship 2010-2011, gefinancierd door het Commonwealth Fund (een charitatieve instelling in de VS) en het Ministerie van VWS. Dit prestigieuze fellowship biedt ambitieuze wetenschappers uit een aantal landen de mogelijkheid om een jaar lang in de Verenigde Staten onderzoek te doen naar thema’s in de gezondheidszorg. 

Xander maakt deel uit van de Methodologische Expertgroep van het Kwaliteitsinstituut van Zorginstituut Nederland, en sinds juli 2016 is Xander lid van de raad van advies bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).