Programma

9:00-9:30
Inloop met koffie en thee
9:30-10:30

Risicoverevening - de achtergrond en de vormgeving. Waar staan we nu, welke belemmeringen en uitdagingen zijn er? (dr. Piet Stam en dr. Suzanne van Veen)

10:30-10:45

Pauze met koffie en thee

10:45-12:45

Wat is de impact van de risicoverevening en de zorginkoop op premieverschillen tussen zorgverzekeraars? (drs. Barry Egberts, MMO)

12:45-13:30

Lunchpauze

13:30-14:45

n.t.b.

14:45-15:00

Pauze met koffie en thee

15:00-15:45

Welke (selectie-)strategieën worden toegepast in systemen die minder solidair zijn? Wat betekent dat voor de zorginkoop/ -verkoop? Welke mogelijkheden hebben partijen dan tot beschikking en wat kunnen we hiervan leren? (Geïllustreerd met een praktijkcasus).

15:45-17:30

Oplossingsrichtingen – Hoe komen de belangen en instrumenten bij elkaar? (dr. Xander Koolman). Met behulp van een serious game met elkaar ontdekken welke belangen en prikkels een rol spelen en tot welke onderhandelingsstrategieën u zich laat verleiden. 

17:30

Afsluiting, met aansluitend een netwerkborrel