Lopend kennisprogramma

Lopend kennisprogramma

Het Talma Instituut wil een bijdrage leveren aan de vernieuwing van sociale stelsels in de verzorgingsstaat. In het onderzoek stellen we telkens de vraag hoe de zorg, onderwijs en sociale zekerheid zo ingericht kunnen worden dat mensen actief blijven deelnemen aan de maatschappij in het algemeen en de arbeidsmarkt in het bijzonder.

Op basis van gesprekken met het onderzoeks- en maatschappelijke veld agendeert het Talma Institute zijn onderzoeksagenda. Het zorgprogramma stuurt momenteel het onderzoek, kennis- en onderwijsgerichte activiteiten: