Toerusten> work, care and welfare
Toerusten

Welke regelingen en instellingen hebben burgers in verschillende fasen en situaties van hun leven nodig om optimaal te kunnen deelnemen aan economie en maatschappij?

Sluiten Lees verder >
Institutioneel benaderen> work, care and welfare
Institutioneel benaderen

Hoe gaan we in de toekomst zorg, werk, scholing en sociale zekerheid inrichten als economische mondialisering, vergrijzing en flexibilisering van de arbeidsmarkt de traditionele verzorgingsstaat doorkruisen?

Sluiten Lees verder >
Innoveren> work, care and welfare
Innoveren

Hoe zetten wij interdisciplinair onderzoek op het gebied van zorg, werk en scholing in om een toerustingsagenda te realiseren?

Sluiten Lees verder >

    spamfuik@vu.nl