Het Talma Instituut

Het Talma Instituut bundelt de kennis van diverse VU-faculteiten op het terrein van werk, zorg en welzijn. Per onderzoeksproject bekijken we welke onderzoekers het best team kunnen vormen. Of het nu gaat om economen, juristen, bestuurskundigen, organisatiedeskundigen of andere onderzoekers, via het Talma Instituut worden deze snel en gericht bij een project betrokken. Een overzicht van alle betrokken onderzoekers kunt u hier vinden.

Het Talma Instituut doet multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar institutionele barrières in de zorg en de sociale zekerheid. Die barrières herkennen en helpen wegnemen maakt de zorg doelmatiger, en daarop is het Talma Zorgprogramma gericht. Doelmatige zorg is zorg met een optimale verhouding tussen de wettelijk vastgelegde publieke doelen van het zorgstelsel: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. De verhouding tussen deze doelen krijgt vorm in een complexe wereld van regulering en professionele routines, (markt)mechanismen, prikkels, stelsels en zorgorganisaties.

Agenda

In januari/februari 2020 organiseren het Talma instituut, Equalis en PwC de workshop ‘Zorginkoop/ -verkoop en risicoverevening: vanuit de belemmeringen en uitdagingen in de praktijk naar oplossingsrichtingen’ aan. Klik hier voor meer informatie over de workshop, het programma en de sprekers.